Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13. do 115/16., u daljnjem tekstu: Zakon) na usluge medicine rada. U upitu se navodi da porezni obveznik planira uspostaviti poslovnu suradnju s nekoliko izabranih medicina rada u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za plovidbu njihovih pomoraca prema utvrđenim i dogovorenim standardima pregleda. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za bolničku i medicinsku njegu i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode. Smatra se da su zdravstvene usluge u vezi sa specifičnom zdravstvenom zaštitom radnika koje pružaju ugovorni subjekti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, primjerice liječnički pregledi i dijagnostički postupci radi utvrđivanja radne sposobnosti, ocjena zdravstvenog stanja radnika u odnosu na zahtjeve radnog mjesta, preventivni pregledi radnika prema obvezama ...