Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a na tečajeve os­posobljavanja pilota

Datum objave: 21.01.2020, Klasa: 410-19/20-02/12, Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a na tečajeve os­posobljavanja pilota. U upitu se navodi da je porezni obve­znik organizacija odobrena od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te da posjeduje odobrenja i odobrene tečajeve za sve razine osposobljavanja pilota. U vezi nave­denog postavlja se pitanje primjenjuje li se od 1. siječnja 2020. oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 39. st. 1. t. i) Za­kona o PDV-u na tečajeve osposobljavanja koji su navede­ni u certifikatu odobrene organizacije za osposobljavanje. Odredbama čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 12/19., dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za ob­razovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazova­nje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve. S tim u vezi čl. 58. st. 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19. i 1/20.) propisano ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice