Zatraženo je očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a kod opskrbe plovila. U dopisu se navodi da je u Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen upit u vezi opskrbe broda ciparske zastave koji ima odobrenje za obavljanje pomorske kabotaže između luke Rijeka i nekoliko luka u Istri, što znači da plovilo trenutno ne plovi na otvorenom moru. Prema navodima u dopisu spomenuto plovilo opskrbljuje talijanska tvrtka koja isporučuje gorivo iz Italije cestovnim putem koje prati elektronička izvozna carinska deklaracija (ECS deklaracija) temeljem propisa o opskrbi plovila s tim da je u računu koji je priložen izvoznoj deklaraciji iskazan talijanski PDV. Nadalje, u dopisu se navodi da je odredbom članka 786. stavka 2. točke b) Uredbe Komisije EEZ-9 br. 2454/93 (Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice) propisano da se za robu koja ima status robe Zajednice i koja je namijenjena opskrbi plovila primjenjuje izvozni postupak. U dopisu se navodi da se izvozna deklaracija podnosi za proizvode koji su, u skladu s nacionalnim propisima izuzeti plaćanja poreza. Obzirom na navedeno zatraženo je tumačenje poreznih propisa u odnosu na konkretni slučaj, odnosno može li se primijeniti porezno oslobođenje sukladno članku 47. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te ako ...