U svezi Vašeg akta, kojim ste zamolili oslobođenje od plaćanja carine na boksački ring kojega vašem sportskom klubu daruju talijanski prijatelji, daje se sljedeće pojašnjenje: Kada se radi o besplatnoj pošiljci robe – donaciji iz inozemstva, a primatelj je neprofitna ustanova ili organizacija znanstvenog, obrazovnog, zdravstvenog, vjerskog, socijalnog ili sličnog karaktera, kao i amaterski športski klub, osnova za primjenu oslobođenja od carine je članak 187. st.1. toč. 16. Carinskog zakona, odnosno članak 25. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07.), te članak 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost radi oslobođenja od plaćanja PDV-a. No, navedenim carinskim propisima, kao i člankom 70. toč. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, kao potencijalni korisnici oslobođenja nisu navedene udruge, bilo domaće, bilo strane ili međunarodne, te se stoga silom propisa, na njih ne mogu primijeniti oslobođenja od uvoznih davanja. Ukoliko je vaš klub registriran kao udruga, neće biti moguće ostvariti opisane olakšice, osim ako je registriran kao amatersko športsko društvo. U tome slučaju potrebito je obratiti se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa sa zamolbom za ishodovanje potvrde o ...