Na upit osobe A, koji je temeljem statusa hrvatskih branitelja bio u cijelosti oslobođen od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost pri nabavi vozila, o pravu na povrat plaćenog poreza na cestovna motorna vozila za proteklih 5 godina, nastavno odgovaramo. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00. i 127/00.) koji se primjenjivao do 31. prosinca 2001.godine, propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju invalidi domovinskog rata i invalidne osobe, koji su oslobođeni od plaćanja carine i porez na promet pri uvozu automobila. Člankom 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 59/01.) mijenja se članak 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, te se propisuje da porez na cestovna motorna vozila plaćaju osobe koje su bile u cijelosti oslobođene plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost poreza na promet) pri nabavi vozila. Navedeni članak Zakona primjenjuje se od 01. siječnja 2002. Člankom 19. stavak 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00. i 86/01.) propisano je da porezni obveznik ili osoba od koje je ...