Porezna uprava Ministarstva financija proslijedila je Carinskoj upravi svojim dopisom vašu zamolbu za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a pri uvozu razne robe namijenjene opremanju vašeg sjedišta u B., a koja vam je darovana preko Pučkog učilišta u T. Nastavno, obavještavamo vas o sljedećem: Kada se iz inozemstva besplatno prima neka roba, a namijenjena je za neposredno obavljanje djelatnosti zdravstvenih, kulturnih obrazovnih, socijalnih i sličnih neprofitnih ustanova i organizacija, osnova za primjenu oslobođenja od plaćanja carine je članak 187. st.1. toč. 16. Carinskog zakona, odnosno članak 25. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07.). Na istu robu, koju besplatno primaju neprofitne organizacije i ustanove, odnosno tijela državne uprave, primjenjuje se i članak 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost radi oslobođenja od plaćanja PDV-a. No, navedenim propisima, kako carinskim, tako i poreznim, te člankom 70. toč. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, kao potencijalni korisnici predmetnih oslobođenja nisu navedene udruge, bilo domaće, bilo strane ili međunarodne, te se stoga silom propisa, na njih ne mogu primijeniti oslobođenja od uvoznih davanja. Kako iz isprava koje su priložene vašem ...