Vašim gornjim aktom zatražili ste mišljenje o osnovanosti zahtjeva neprofitne udruge za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a pri puštanju u slobodan promet ukupno šest motornih vozila – osobnih, terenskih, kombi i za prijevoz robe, koje im donira specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda – UNHCR. Kako se radi o specifičnoj organizaciji, registriranoj i za djelatnost socijalne skrbi, te da je u svrhu ostvarivanja olakšica Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdalo odgovarajuću potvrdu kako će se predmetna vozila koristiti isključivo u humanitarne i socijalne svrhe - besplatnog prijevoza hendikepiranih osoba pri realizaciji programa koje udruga provodi na području Republike Hrvatske, mišljenja smo kako ima osnove za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a, ali ne i posebnoga poreza. Istovremeno se napominje kako se i na predmetna vozila odnosi zabrana otuđenja od 5 godina, u smislu 42. stavak 4. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, a vezano za članak 187. stavak 2. točka b) Carinskog zakona, o čemu je potrebito unijeti zabilježbu u JCD i eventualno rješenje o priznavanju prava na oslobođenje.

...