Dana 12. listopada 2011. godine u Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen je upit Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, broj gornji, vezano za mogućnost ostvarivanja oslobođenja od plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost na uvoz vozila hitne medicinske pomoći koja se nabavljaju na temelju zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu, te provedenom međunarodnom natječaju sukladno smjernicama Svjetske banke "Smjernice: Nabava u sklopu zajmova IBRD i kredita IDA-e".

Vezano uz predmetno pisano obraćanje, nastavno se daje odgovor.

Oslobođenja plaćanja carine propisana su odredbama članka 187. Carinskog zakona (Narodne novine br. od 78/99. do 56/10.) i Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07.,153/09. i 41/10.).

Člankom 187. stavak 1., točka 1. Carinskog zakona je propisano oslobođenje od plaćanja carine za robu za koju je međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku predviđeno oslobođenje od plaćanja carine. S obzirom da Ugovor o zajmu broj 7598 HR s IBRD, kao i spomenute Smjernice: Nabava u sklopu zajmova IBRD i kredita IDA-e, sukladno kojima se provodi uvoz vozila hitne medicinske pomoći, ne sadržavaju odredbe koje bi obvezivale Republiku Hrvatsku ...