Obratili ste se upitom kao ovlašteno tijelo državne uprave, temeljem odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, u vezi tumačenja odredbi članka 90. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13. – ispr., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) o oslobođenju od plaćanja PDV-a na isporuku dobara koja služe kao materijalna pomoć u vezi organizacije prihvata izbjeglica preko Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Materijalna pomoć se sastoji od šatora, kontejnera za stanovanje, spremnika za vodu, rasvjetnih tijela, grijaćih tijela, rukavica, čizama, deka, setova za prvu pomoć, kreveta, vreća za spavanje i slično. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.   Pretpostavljamo da se radi o davanju dobara bez naknade odnosno donaciji materijalne pomoći ovlaštenom tijelu državne uprave, te obzirom da nemamo saznanja iz upita radi li se o donaciji u okviru Programa Europske Unije (u daljnjem tekstu: EU), odnosno radi li se o uvozu doniranih dobara iz trećih zemalja ili nabavi iz EU, odgovaramo načelno. Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika isporuka dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013. godine oslobođene su plaćanja PDV-a. Oslobođenje ...