Podneskom Središnjem uredu Porezne uprave obratio se porezni obveznik i zatražio mišljenje o oslobođenju od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članaka 27. i 27a Zakona o porezu na promet nekretnina. Porezni obveznik je u 2010. godini kupio stan površine 67,02 m2. Za kupnju navedene nekretnine bio je oslobođen od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina za prvu nekretninu kojom rješava vlastito stambeno pitanje.
Predmetni stan je prodan 28.12.2013. godine s namjerom da se kupi veći zbog povećanog broja članova obitelji.   Pitanje je da li postoji obveza plaćanja poreza na promet nekretnina za predmetni stan kojeg je porezni obveznik bio oslobođen, budući je isti prodan u roku kraćem od 5 godina odnosno da li ovaj slučaj podliježe novom Zakonu o porezu na promet nekretnina. Naime, porezni obveznik navodi da je rješenje o oslobođenju od poreza doneseno 29.3.2011. godine, odnosno nakon donošenja novog Zakona o porezu na promet nekretnina pa porezni obveznik smatra da se na njega primjenjuje ograničenje od 3 godine u kojem roku ne smije prodati stan bez obveze naknadne naplate poreza na promet nekretnina, a ne rok od 5 godina koji je vrijedio ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.