Je li u odnosu na prodaju alkohola i alkoholnih pića u izdvojenom prodajnom mjestu trošarinskog skladišta na zračnoj luci namijenjenom domaćem odlasku možemo primijeniti oslobođenje od obveze označavanja alkohola i alkoholnih pića markicama Ministarstva financija? Pravilnik o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.) u čl. 65. st. 1. t. 1. propisuje da proizvodi iz čl. 64. st. 1. ovoga Pravilnika (ostala pića dobivena vrenjem, međuproizvodi i etilni alkohol u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara) moraju biti označeni markicama koje ispred količinske oznake i broja serije imaju otisnute sljedeće slovne oznake serije: „D“ - za sve proizvode koji se proizvedu i puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog i u odnosu na vaše pitanje, propisana je obveza označavanja alkohola i alkoholnih pića markicama Ministarstva financija RH. Za cjelovit uvid u trošarinsku regulativu upućujemo Vas na Internet stranice Carinske uprave.

...