Tražite mišljenje o oslobođenju od plaćanja trošarine za gorivo koje bi koristili za pogon zrakoplova kod pružanja usluge školovanja pilota i u tu svrhu servisiranja i testiranja zrakoplova, koje je kupljeno od INA-e a gorivo bi skladištili na aerodromu Lučko, odakle namjeravate vršiti opskrbu vaših zrakoplova. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) čl. 101. st. 1. t. 1. propisano je da se trošarina ne plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, osim uporabe za privatne letove. Nadalje je st. 3. istog članka Zakona, propisano da se pod privatnim letovima smatra korištenje zrakoplova od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu, odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne i osobito različite od prijevoza putnika ili robe ili pružanja usluga uz naknadu ili za potrebe javnih tijela. Pod komercijalnom djelatnosti smatra se registrirana djelatnost pri kojoj se vrši usluga prijevoza uz naknadu. Provedbeni propis Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15.) za propisano oslobođenje utvrđuje karakteristike zrakoplova kao komercijalnog, za koju kategorizaciju zrakoplov ...