​Navedenim dopisom zatražili ste očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za projekte financirane iz IPA programa. U dopisu se navodi da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ovjerava ugovore koji se financiraju iz IPA programa, a iz djelokruga su znanosti, obrazovanja i sporta. Obzirom da je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji 1. srpnja 2013. zatraženo je tumačenje o daljnjem postupanju u pogledu oslobođenja od plaćanja PDV-a, odnosno postavljeno je pitanje primjenjuje li se oslobođenje od plaćanja PDV-a za sredstva koja se financiraju iz programa IPA za cijelo razdoblje za koje su potpisani ugovori. Također, postavljeno je pitanje o tome kakav će biti porezni tretman projekata sklopljenih nakon 1. srpnja 2013. U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13. i 85/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru IPA projekata po ugovorima sklopljenim prije dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13. i 99/13. – Rješenje USRH), oslobođene su plaćanja PDV-a. Odredbama članka 198. stavka 2. Pravilnika propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od ...