Obratili ste se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u okviru projekta iz Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. U upitu navodite kako općina namjerava iz sredstava Europske unije financirati rekonstrukciju cesta i parkirališta, rekonstrukciju vodovodne mreže, uređenje dječjeg igrališta te izgradnju sportsko-rekreacijskog centra te da je Pravilnikom o provedbi Mjere 7. predviđeno da je PDV neprihvatljiv trošak. S tim u vezi postavljeno je pitanje je li u predmetnom slučaju primjenjivo oslobođenje od plaćanja PDV-a. U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.), koji se primjenjuje od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u potpunosti je usklađen s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ kojom nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga koje se plaćaju iz sredstava EU fondova, a Republika Hrvatska ne može propisivati odredbe suprotne odredbama navedene Direktive. Obzirom da je do pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska bila korisnica pretpristupnih programa i Programa Unije prijelaznim i završnim odredbama članka 198 ...