Obratili ste se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u okviru Mjere 301 iz IPARD ugovora. U upitu se navodi da IPARD ugovor osim iznosa prihvatljivih troškova koji će financirati Europska unija, često ima i dio neprihvatljivih troškova koji su dio projekta i navode se na Listi izdataka odobrenoj od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U upitu se navodi da spomenuta agencija definira neprihvatljive troškove i da su to primjerice: neprihvatljivi dodatni radovi, katastarske čestice na kojima se nisu uspjeli riješiti imovinsko-pravni odnosi a ključne su za razvoj projekta (primjerice kanalizacija) te da te troškove snose korisnici Mjere 301 (većinom su to općine i gradovi). U upitu je postavljeno pitanje jesu li i neprihvatljivi troškovi koji su dio projekta i neophodni su za odvijanje projekta, ali ih neće financirati Europska unije već korisnik Mjere 301 oslobođeni PDV-a te trebaju li izvođači radova prilikom ispostave situacija ili računa obračunavati PDV na neprihvatljive radove. Nadalje, postavljeno je pitanje jesu li povećane količine materijala prihvatljivih troškova/radova oslobođene PDV-a u slučaju kada su inicijalno premalo procijenjene troškovnikom. Također, postavljeno je pitanje u kojem slučaju općine ...