Ustanova iz dostavnog popisa postavila nam je upit o statusu obzirom na porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a. Ustanovu je osnovala Republika Hrvatska sukladno Zakonu o Savjetodavnoj službi (Narodne novine br. 50/12. i 148/13.), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. U upitu se navodi da se Ustanova kao organizator 53. IALB - dana 2014. - Kongres europskih poljoprivrednih savjetodavki i savjetodavaca, prilikom izdavanja računa pozivala na odredbe članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon). Nadalje, navodi se da su sudionicima navedenog kongresa za sponzorstva i kotizacije izdani računi u iznosu od 342.315,69 kuna, te se postavlja pitanje o obvezi upisa Ustanove u registar obveznika PDV-a od 01. siječnja 2015. godine. Nadalje, temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede Ustanova je ovlaštena za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine br. 14/14.). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava ...