Navedenim dopisom zatražili ste očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za projekte financirane iz IPA programa i Programa Unije. U dopisu se navodi da se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije učestalo s upitima obraćaju nadležna tijela i korisnici u vezi oslobođenja od plaćanja za projekte koji se financiraju kroz IPA programe po ugovorima sklopljenima nakon dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te projekte financirane kroz pojedine programe Unije po ugovorima sklopljenima prije i nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. U dopisu se navodi kako ministarstvo smatra da bi se oslobođenje od PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 8/02. i 11/02.) te Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 10/07.) trebalo primjenjivati i na isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru IPA projekta po ...