Obratili ste se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a u okviru Programa unije. U upitu se navodi da je Ministarstvo turizma u svojstvu projektnog partnera 2011. godine sklopilo ugovor s ECOTRANS-om, kao koordinatorom projekta FAST-LAIN, a kojeg je Europska komisija u okviru programa CIP (Okvirni program za konkurentnost i inovacije) sklopila s Ministarstvo turizma te u kojeg je bilo uključeno još šest partnera iz različitih država. U upitu se navodi da je dio projekta Ministarstva turizma bio uspostavljenje mrežnog portala za informacije o održivom turizmu te da je službeno projekt završen 31. kolovoza 2012. Nadalje, u dopisu se navodi da Ministarstvo turizma namjerava produžiti dio ugovora koji se odnosi na održavanje mrežnoga portala na pet godina te se postavlja pitanje može li Ministarstvo turizma i dalje naručivati usluge bez naplate PDV-a, s obzirom da je ugovor sklopljen u proljeće 2011. godine. U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13. i 160/13. i 35/14. u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1 ...