Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a u okviru IPARD programa. U upitu je postavljeno pitanje o tome može li se temeljem IPARD ugovora koji je ovjeren 02. siječnja 2014. godine zatražiti oslobođenje od plaćanja PDV-a, odnosno ispravak računa koji se odnose na 2012. i 2013. godinu i izdani su prije ovjere IPARD ugovora. U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013., godine oslobođene su plaćanja PDV-a. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponenata IPA II. Prekogranična suradnja programi sa Slovenijom i Mađarskom, IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala primjenjuje se na sve postupke nabave koje je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenulo do 30. lipnja 2013. te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom. Ministarstvo financija se u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a za projekte iz komponente IPA V. - Ruralni ...