Zatražili ste od Carinske uprave oslobođenje od plaćanja carine na dva polovna vozila predserijske proizvodnje marke AUDI tip A4, a za potrebe Industrijsko-obrtničke škole Slavonski Brod i Elektrostrojarske obrtničke škole Zagreb, a koja s uvoze kao nastavna učila za potrebe navedenih škola, po osnovi provedbe Sporazuma o tehničkoj pomoći zaključenog između SR Njemačke i Republike Hrvatske, odnosno u sklopu provedbe zajedničkog projekta Razvoja strukovnog obrazovanja usmjerenog na tržište rada u RH, između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Die Deutsche Geselschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Nastavno na Vašu zamolbu daje se sljedeće pojašnjenje:

Člankom 187. st.1. t. 1. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. - 56/10.), propisano je oslobođenje od plaćanja carine na robu koja se uvozi u vezi provedbe određenog međunarodnog sporazuma, ako je takvo oslobođenje predviđeno samim sporazumom. Dio međunarodnih ugovora sadrži i odredbe o određenim carinskim ili poreznim olakšicama. Odnosna oslobođenja mogu se ostvariti na način da se uz podnošenje carinske deklaracije za puštanje odnosne robe u slobodan promet prilaže pisani zahtjev korisnika za ostvarivanje oslobođenja, kao i sve neophodne isprave i prilozi, zahtijevane odnosnim međunarodnim sporazumom.

Odluka (rješenje) o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja ...