Povodom vašeg dopisa veza gornja kojim tražite mišljenje da li tvrtka – oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda za namjene iz članka 47. stavak 1. točka 3. Zakona o trošarinama, koja koristi denaturirani alkohol u grafičkoj industriji kao aditiv za boju, može nabavljati denaturirani alkohol od uvoznika koji nije ovlašten držatelj trošarinskog skladišta odnosno bez pratećeg trošarinskog dokumenta i da li tvrtka – oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda može nabavljati denaturirani alkohol bez plaćanja trošarine i bez odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, dajemo slijedeće mišljenje.

Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine temeljem odobrenja carinarnice nadležne prema sjedištu odnosno prebivalištu. Prema odredbi članka 26. stavka 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.), odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda može se između ostalog zatražiti i u slučaju kada pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost u skladu s propisanim uvjetima za koju koristi trošarinske proizvode u smislu članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. Zakona o trošarinama i ima sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Člankom 47. stavak 1. točka 3. Zakona o trošarinama ...