Vezano uz akt Središnjeg ureda, Kl: 410-19/11-05/53, URBROJ: 513-02-1740/1-11-2 od dana 26. listopada 2011. (link) godine upućeno svim carinarnicama kao odgovor na upit Carinarnice Varaždin kojim se u vezi s predmetno označenim okolnostima upire na okolnost nastanka obveze plaćanja trošarine sukladno odredbi čl. 11. st. 3. t. 5. i čl. 15. st. 1. t. 1. Zakona o trošarinama. U okolnostima u kojima oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda unutar odobrenog razdoblja nabavlja veće količine etilnog alkohola od odobrenih količina u važećem odobrenju za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda koristeći oslobođenje od plaćanja trošarine te pritom propuštajući prethodno zatražiti promjenu odobrenih količina sukladno čl. 27. st. 4. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.), carinarnica je obvezna u postupku provedbe mjera nadzora utvrditi činjenično stanje te, između ostaloga, uvidom u evidenciju o nabavci, proizvodnji i potrošnji trošarinskih proizvoda i usporedbom sa fizičkim stanjem zaliha utvrditi da li je nabavljeni etilni alkohol utrošen u propisane svrhe koje su navedene u odobrenju carinarnice. S tim u vezi, za količine etilnog alkohola koje nisu obuhvaćene odobrenjem, a stvarno su utrošene u propisane, odnosno odobrene svrhe, uvažavajući pri tome ...