Udruga invalida rada Zagreb uputila nam je zamolbu za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i carine za nabavu kombi-vozila za potrebe svojih članova - invalida. Na navedeni dopis odgovaramo u nastavku. Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br.  47/95. do 73/00.) i Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od 139/97. do 107/01.) nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odnosno posebnih poreza na osobne automobile i ostala motorna vozila (pa ni kombi-vozila) pri uvozu ili nabavi tih vozila u zemlji, ako ih nabavljaju invalidne osobe ili udruge invalida za potrebe svojih članova. Stoga Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava ne može, mimo odredbi Zakona, pojedinog obveznika osloboditi od obveze plaćanja tih poreza. Međutim, skrećemo vam pozornost na odredbe čl. 12., t. 1. i 12. i čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona kojima je od plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođen privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći (osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića), uvoz dobara koja su, kao donacija, dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim ...