Udruga invalida Donja Stubica prikupila je uz pomoć sponzora novčana sredstva za kupnju kombi vozila "Renault Trafic" koje bi služilo za prijevoz najtežih invalida. Stoga nam se obraćaju sa zamolbom za oslobađanjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza prilikom kupnje vozila. U svezi s navedenim odgovaramo u nastavku. Plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu čl. 12., t. 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) oslobođen je uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave. Prema odredbama čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 73.b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 198/03.), ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost isporuke dobara i usluga obavljene humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije. U skladu s navedenim odredbama oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost može se primijeniti ...