Eko centar "C. I." - B., je neprofitna, nevladina udruga koja se bavi zaštitom i očuvanjem prirodne i kulturno povijesne baštine. Primorsko-goranska županija donirala je Eko centru novčana sredstva, stoga postavljaju pitanje jesu li oslobođeni od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na donirana novčana sredstva. Odgovaramo u nastavku. Ako je u konkretnom slučaju riječ o doniranim novčanim sredstvima bez protučinidbe, ista ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi čl. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.). Međutim, tiskanje priručnika, edukacijskih materijala kao i sve ostale nabave dobara i usluga kad se plaćaju iz tih sredstava podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. Prema odredbama čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 73.b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 198/03.), samo nabave dobara i usluga koje plaćaju neprofitne organizacije, ustanove i udruge iz primljene inozemne novčane donacije ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.

...