Udruga Radio klub "B." je Uredu za obranu grada Osijeka posudila kratkovalnu radio-postaju za potrebe iločko-vukovarskog ratišta koja je nestala za vrijeme rata. Da bi obnovila svoju aktivnost prikupljena su vlastita novčana sredstva za kupnju nove radio-postaje od inozemnog dobavljača. Postavljaju pitanje mogu li biti oslobođeni od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza radio-postaje? Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu čl. 12., t. 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) oslobođen je uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima države i lokalne samouprave i uprave. Prema odredbama čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 73.b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 198/03.), samo nabave dobara i usluga koje plaćaju neprofitne organizacije, ustanove i udruge iz primljene inozemne novčane donacije ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. U skladu s navedenim odredbama oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost može se primijeniti samo u slučaju kada se uvoze ...