Mišljenja.hr

Oslobađanje od PDV-a za dobra pri uvozu

Datum objave: 19.06.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/00-01/233

U svezi sa zahtjevom Društva "G." za oslobođenjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu investicijske opreme (strojevi), u nastavku odgovaramo. Odredbama čl. 2., st. 1., t. 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), porez na dodanu vrijednost plaća se na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijem i drugi oblici uvoza dobara. Prema odredbi čl. 7., st. 5. Zakona, porezna obveza pri uvozu dob..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak