Povodom upita vezanog uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 175/03.) glede postupka obračuna doprinosa za osiguranje učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i stručne prakse te načina plaćanja i izvješćivanja u tim slučajevima odgovaramo u nastavku. Obveza osiguranja, u posebnim okolnostima, učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i stručne prakse uređena je Zakonom o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 102/98. do 30/04.) i Zakonom o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 94/01. do 117/03.), a obveza plaćanja doprinosa za ta osiguranja propisana je Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (dalje u tekstu Zakon). Podrobnije je postupak obračuna propisan Pravilnikom o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 25/04. - dalje u tekstu Pravilnik) a način i rokovi izvješćivanja Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03. do 198/03.) te Pravilnikom o sadržaju obrasca RS (Narodne novine br. 118/01. do 158/02.). Prema navedenim propisima: - obveznik obračunavanja obveznih doprinosa je škola i visoko učilište (čl. 4., t. 39. Zakona i čl. 3., st. 10. Pravilnika),  - obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa je Republika ...