U nastavku odgovaramo na postavljena pitanja vezano za organizaciju nagradne igre. Člankom 69. stavak 1. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09., dalje u tekstu - Zakon) propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri. Nadalje, odredbama članka 3. stavka 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10., dalje u tekstu - Pravilnik) propisano je da se nagradnom igrom ne smatraju društvene igre znanja (kvizovi) iz članka 69. stavak 3. Zakona, kao ni razne vrste natjecanja u kojima se nagrade dijele ovisno o rezultatu ili temeljem odluke ili ocjene stručnog povjerenstva. Ministarstvo financija daje odobrenje na pravila nagradne igre koja su u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika, te ih je priređivač dužan prijaviti bez obzira na koji način i gdje se navedena nagradna igra provodi (npr. putem kupona, slanjem dopisnica, slanjem SMS-a i slično, u prodavaonici, kroz tiskane medije ili na internet stranicama i drugo). Budući da ...