Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi tumačenja odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) koje se odnose na opskrbu zrakoplova hranom. Naime, porezni obveznik u upitu napominje da obavlja djelatnost opskrbe zrakoplova hranom te usluge cateringa za domaće i strane avioprijevoznike u Zračnoj luci Dubrovnik. Također je postavljen upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 22. Zakona. U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 22. stavka 2. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane te pripremanja i usluživanja pića koje se stvarno obavljaju na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima tijekom dionice prijevoza putnika obavljenog unutar Europske unije smatra mjesto početka prijevoza putnika. Stoga ako se putniku na letu iz Republike Hrvatske u inozemstvo isporuče hrana i piće, a takva isporuka nije uključena u ukupnu cijenu zrakoplovne karte, smatra se da je mjesto oporezivanja takve isporuke Republika Hrvatska. Člankom 47. stavkom 1. točkom e) Zakona propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje zrakoplova kojima se koriste zrakoplovne ...