Pitanje se odnosi na način opskrbe OS RH plinskim uljem (na koji nije obračunata trošarina). Na sastanku je zaključeno da je najprihvatljiviji model opskrbe OS RH plinskim uljem bez obračunate trošarine putem već uhodanog "kartičnog sustava" koji se odnosi na praćenje potrošnje označenog plinskog ulja za namjenu plovidbe. Uvažavajući specifičnost potreba OS RH za plinskim uljem namijenjenog korištenju u plovidbi i činjenicu da bi opskrbljivač plinskim uljem isporučivao OS RH ugovorene količine ovog energenta u skladište OS RH na lokaciji u Brižinama, predloženi model putem "kartičnog sustava" uz korištenje označenog plinskog ulja, Carinskoj upravi je prihvatljiv i uz predložene posebnosti koje bi se odnosile na samo OS RH prilikom isporuke te distribucije na njihova plovila. Predloženi model putem "kartičnog sustava" uz korištenje označenog plinskog ulja podrazumijeva i određene predradnje koje je potrebno poduzeti za početak ovakvog načina distribucije i opskrbe energenta. To se prije svega odnosi na ishođenje mogućnosti korištenja već uhodanog sustava dodjeljivanja kvota Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i dobivanja dovoljnog broja kartica goriva koje bi glasile na samo jednog korisnika prava na plinsko ulje, odnosno na OS RH. Podaci o kvoti (kvota bi ...