U vezi s Vašim upitom o povlačenju bankovne garancije kao sredstva osiguranja za plaćanje obveza s osnove posebnog poreza na motorna vozila te prihvaćanju bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja, možemo Vas obavijestiti da je čl. 19. st. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) propisano da je proizvođač i trgovac dužan uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza koji može biti u obliku: 1. bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca ili 2. bjanko zadužnice ili zadužnice. Iz Vašeg upita evidentno je da je Vaš klijent društvo „W.A.“ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, trgovac u smislu Zakona. Tumačenjem čl. 19. st. 3. Zakona razvidno je da je obveza polaganja instrumenta osiguranja za trgovca uređena alternativno, odnosno trgovac može izabrati za njega prikladniji instrument osiguranja. U tom smislu, nema zapreke da tvrtka „W.A.“ d.o.o. zamijeni bankovnu garanciju, bjanko zadužnicom ili zadužnicom čiju visinu će odrediti carinski ured nadležan prema sjedištu dru&scaron ...