Navodite da ste invalidna osoba te da ste u postupku nabave vozila marke Opel Insignia te da je vozilo prilagođeno i opremljeno posebnim komandama kako biste ga mogli koristiti. Nadalje pitate, smatra li se sukladno čl. 5. st. 1. t. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila te čl. 3. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, da Vaše vozilo nije predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. U čl. 5. st. 1. t. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) propisano je da vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom nisu predmet oporezivanja. Nadalje, prema čl. 3. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.), motornim vozilima posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatraju se motorna vozila iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, prilagođena na način da u njih invalidska kolica mogu ući putem rampe ili lifta i u koja je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti. Stoga, ako je vozilo koje namjeravate registrirati u Republici ...