U svezi s vašim upitom o opravdanosti obračuna poreza na dodanu vrijednost, koji vam od bruto honorara za povjereničke odnosno posredničke poslove u svezi s osiguranjem, obračunava i obustavlja društvo U. osiguranje d.d. Zagreb, odgovaramo u nastavku. Usluge posredovanja u svezi s osiguranjem koje inozemni državljani - poduzetnici obave hrvatskim poduzetnicima prema odredbi čl. 5., st. 6., t. 6. i 10. u svezi s odredbom čl. 5., st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) oporezuju se prema sjedištu poduzeća primatelja. Budući da je primatelj usluge hrvatski poduzetnik - U. osiguranje d.d., a usluga se prema odredbama o mjestu oporezivanja oporezuje u Hrvatskoj, tada za društvo U. osiguranje d.d. nastaje porezna obveza temeljem odredbe čl. 19., st. 2. Zakona. Obračun i uplata poreza na dodanu vrijednost na predmetnu uslugu je obveza primatelja usluge - društva U. osiguranje d.d., a ne obveza izvršitelja usluge. Prema odredbama priloženih ugovora o povremenom obavljanju poslova pribave osiguranja, provizija odnosno naknada za obavljenu uslugu se ugovara u bruto iznosu, a osiguravatelj prilikom svake isplate proviziju umanjuje za zakonom određeni porez i prirez. Ova odredba se ...