Prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 8. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) u svezi sa stavkom 3. istoga članka, usluge iznajmljivanja prijevoznih sredstava oporezuju se prema sjedištu poduzeća - davatelja usluge. Vozila koja je društvo kupilo na leasing u inozemstvu, bez obzira na to što ih nije fizički uvezlo u zemlju, predstavljaju u gospodarskom smislu imovinu društva. Iznajmljivanje prijevoznih sredstava koje obavi hrvatski poduzetnik - porezni obveznik inozemnom poduzetniku prema naprijed navedenom, podliježe oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u, što znači da je hrvatski poduzetnik - porezni obveznik, na svojoj fakturi za uslugu najma koju ispostavi primatelju usluge u inozemstvu, obvezan zaračunati 22% PDV-a.  

...