U svezi s upitom poreznog obveznika "SB" knjigovodstveni servis, o načinu vođenja poslovnih knjiga ugostiteljskog obrta koji bi, uz obavljanje djelatnosti u ugostiteljskom objektu, povremeno obavljao i djelatnost iznajmljivanja dvorane za održavanje svečanosti, u nastavku odgovaramo: Člankom 19., st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da su porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz čl. 15., st. 1., 2. i 3. ovoga Zakona, dužni utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija, ako se dohodak ne oporezuje u skladu sa čl. 32., st. 1. i 2. ovoga Zakona. Poslovne knjige i evidencije su knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine i evidencija o tražbinama i obvezama. Porezni obveznik dužan je u knjizi primitaka i izdataka ili drugim evidencijama osigurati podatke o dnevnom gotovinskom prometu. Člankom 23. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95.,106/96.,164/98.,105/99.,54/00.,73/00. i 48/04.) propisano je da porezni obveznici, koji su obveznici obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost utvrđuju ga i plaćaju na temelju naplaćenih naknada prema čl. 17., st. 3. i 5. ovoga Zakona te moraju u knjizi primljenih ...