Društvo HŽ H. sredstva iz proračuna za otpremnine radnicima i plaće radnicima koji su u Željezničkom fondu prosljeđuje povezanim društvima unutar grupe. U vezi navedenog postavljeno je pitanje smatra li se prosljeđivanje sredstava na temelju zahtjeva transferom novca ili za navedeno prosljeđivanje sredstava povezana društva primatelji sredstava moraju za primljena sredstva ispostaviti račun sa obračunanim porezom na dodanu vrijednost.

Odredbama članka 2. stavka 1. točke 1.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 94/09.), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobra (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

U upitu nije navedeno dovoljno podataka kako bi se mogli sa sigurnošću očitovati, međutim napominjemo, ako za transfer novca koji obavlja društvu HŽ H. nije obavljena nikakva protučinidba odnosno isporuka dobara ili usluga u smislu odredbi članka 2. stavka 1. točke 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost tada povezana društva primatelji novčanih sredstava nisu obvezni obračunati porez na dodanu vrijednost na doznačena novčana sredstva. Međutim, u slučaju da sredstva koja HŽ H. doznačuje povezanim dru&scaron ...