Na vaš upit u kojem navodite da svi ostvareni terenski dodaci djelatnika u Hrvatskim šumama trebaju biti oslobođeni obračuna i plaćanja poreza i doprinosa bez obzira na udaljenost zaposlenika od mjesta rada, jer isti rade na terenu u šumi, a osim toga da ste potpisali Sporazum s Vladom Republike Hrvatske o politici plaća i Kolektivni ugovor sa zaposlenicima, u nastavku odgovaramo: Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine br.127/00.) i Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.)propisan je oporezivi i neoporezivi dohodak fizičkih osoba. U čl. 12., st. 2., t. 15. i st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak je propisano da se neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju iznosi do 170,00 kuna dnevno u zemlji, što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima u vidu terenskog dodatka uz uvjet da zaposlenik boravi izvan mjesta svojeg prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara. Isplaćeni terenski dodatak služi za pokriće troškova prehrane i drugih troškova zaposlenika na terenu. Kolektivnim ugovorom između poslodavaca i ...