Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o oporezivanju subvencija porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da porezni obveznik temeljem ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza potpisanog s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ostvaruje pravo na naknadu koja čini razliku između neostvarenih prihoda u odnosu na troškove obavljanja iste usluge. Nadalje, navodi se da Ministarstvo planira sredstva u državnom proračunu kao subvenciju za očuvanje prometne povezanosti regija. Cijenu karte porezni obveznik utvrđuje samostalno osiguravajući najveći mogući prihod po letu prema potražnji za prijevozom. U upitu se navodi da su domaće linije nerentabilne, da su troškovi uvijek veći od prihoda za prodane karte te Ministarstvo na osnovu zahtjeva i specifikacije prihoda, rashoda i financijskog rezultata (gubitka) doznačuje naknadu koja čini razliku prihoda i rashoda na mjesečnoj razini. Postavlja se pitanje da li je moguće navedenu vrstu naknade smatrati neoporezivom sukladno članku 41. stavku 8. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) te što se smatra subvencijama koje nisu izravno povezane s cijenom usluge. Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku. Predmet oporezivanja ...