Porezni obveznik temeljem potpisanog ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije ostvaruje pravo na nadoknadu neostvarenih prihoda zbog besplatnog pružanja usluga određenim kategorijama putnika u javnom otočnom cestovnom prijevozu sukladno članku 10. Zakona o otocima. Nadalje, navodi se da je ukupna stavka poticajnih sredstava utvrđena Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcijom za 2014. i 2015. godinu. Obzirom na mišljenje Središnjeg ureda Poreze uprave, KLASA: 410-19/02-01/128 od 20. ožujka 2002. godine te odredbu članka 41. stavka 1. i 8. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13. i 160/13.) postavlja se pitanje da li je moguće navedenu vrstu poticajnih sredstava smatrati kao i do sada, neoporezivom.   Na postavljeno pitanje Porezna uprava dala je mišljenje Kl. 410-01/13-01/4470 od 12. veljače 2013. iz kojeg izdvajamo:  
..."Obzirom da se ugovorom zaključenim s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na besplatni prijevoz određenim kategorijama korisnika te način ostvarivanja prava i postupak obračuna naknade pružanja usluga otočnog javnog cestovnog prijevoza prijevoznicima, mišljenja smo da su u navedenom slučaju iznosi subvencija izravno povezani s cijenom isporučenih usluga prijevoza, odnosno da se temeljem ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.