Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o oporezivanju subvencija iz državnog proračuna porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da porezni obveznik Autotrans d.o.o. temeljem potpisanog ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije ostvaruje pravo na nadoknadu neostvarenih prihoda zbog besplatnog pružanja usluga određenim kategorijama putnika u javnom otočnom cestovnom prijevozu sukladno članku 10. Zakona o otocima. Nadalje, navodi se da je ukupna stavka poticajnih sredstava utvrđena Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcijom za 2014. i 2015. godinu. Obzirom na mišljenje Središnjeg ureda Poreze uprave, KLASA: 410-19/02-01/128, URBROJ: 513-07/02-2 od 20. ožujka 2002. godine (link) te odredbu članka 41. stavka 1. i 8. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13. i 160/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik), postavlja se pitanje da li je moguće navedenu vrstu poticajnih sredstava smatrati kao i do sada, neoporezivom. Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku. Predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. i 3. Zakona o porezu na ...