Mišljenja.hr

Oporezivanje remitende izvezenih časopisa

Datum objave: 03.01.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/01-01/487

Društvo AMS N. postavilo nam je pitanje postoji li obveza plaćanja PDV-a na neprodane primjerke časopisa koji su izvezeni u BiH, a na temelju zapisnika o remitendi, neprodani primjerci časopisa se ne vraćaju u Republiku Hrvatsku već se prodaju kao sekundarna sirovina, na koje odgovaramo. Prema odredbi čl. 13., st. 1., t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su izvozne isporuke dobara. ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak