Primili smo upit vezan za oporezivanje švicarske redovne rente za sina/kćer koja se isplaćuje zajedno s isplatom rente ocu (puna renta, kako je navedeno u prijevodu ovlaštenog sudskog tumača), počevši od 1.7.2011. kao mjesečna premija Saveznog invalidskog osiguranja, Ureda Al (za invalidsko osiguranje) za osiguranike s prebivalištem u inozemstvu (UAIE). Porezni obveznik, otac i stjecatelj navedenih renti tvrdi kako se radi o isplati švicarske mirovine i dodatka na mirovinu za djecu koji je ekvivalentan hrvatskom dječjem doplatku pa bi se trebao izuzeti od oporezivanja. Nastavno odgovaramo. U skladu s člankom 18. Ugovora sklopljenoga između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 8/99.), Republika Hrvatska ima pravo oporezivanja mirovina i drugih sličnih primanja hrvatskih poreznih rezidenata iz izvora u Švicarskoj Konfederaciji. U slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je u primjeni, ima pravo oporezivanja određene vrste dohotka, potrebno je primjenom domaćih poreznih propisa utvrditi smatra li se odnosni primitak oporezivim dohotkom. Primicima po osnovi nesamostalnog rada, smatraju se između ostaloga mirovinske rente koje isplaćuju osiguravatelji na temelju prijašnjih ...