Mora li motorno vozilo prilikom pristupanja utvrđivanju visine posebnog poreza na motorna vozila biti u ispravnom stanju odnosno 100% tehnički ispravno ili se visina posebnog poreza utvrđuje prema stanju vozila u kojem je vozilo kupljeno. Prema čl. 4. st. 1. t. l) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) tržišna cijena je vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu na dan utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza. U postupku utvrđivanja tržišne vrijednosti kao porezne osnovice podrazumijeva se da vozilo može sudjelovati u prometu te je u dobrom ili zadovoljavajućem općem stanju pri čemu su manja oštećenja i nedostaci, koji se prirodno javljaju uslijed starenja i iskorištavanja vozila, irelevantni za utvrđivanje porezne osnovice. Zakonom je u čl. 11. st. 3. propisano da ako se tijekom pregleda utvrdi da je za motorno vozilo ovlaštena pravna osoba u potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila utvrdila nedostatke ili ako carinski službenik utvrdi da motorno vozilo ima nedostatke zbog kojih ne može biti korišteno u prometu, carinski ured će zastati s postupkom utvrđivanja tržišne cijene motornog vozila dok se nedostaci ne otklone. Dakle, ako je vozilo razbijeno ...