Na upit tvrtke "M." pod naznačenim predmetom, odgovaramo u nastavku. Odredbom čl. 25., st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97.), propisano je da se na vrijednost izgrađenih i neisporučenih građevina na dan početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao i na vrijednost građevina koje su plaćene do dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, plaća porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina. U smislu citiranog propisa porez na promet nekretnina plaća se na vrijednost izgrađenih i neisporučenih građevina na dan početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (1. siječnja 1998.), kao i na vrijednost građevina koje su plaćene do dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (1. siječnja 1998.). U daljnjem se prometu na stjecanje takvih nekretnina - građevina plaća porez na promet nekretnina, što znači da poreznu osnovicu u smislu čl. 9., st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina čini tržišna vrijednost nekretnine - građevine u trenutku stjecanja, a to je cijena nekretnine - građevine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja (sklapanja kupoprodajnog ugovora) ...