Od društva »H. – P.« d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje primitaka u naravi koje društvo omogućava svojim radnicima davanjem na korištenje osobnih automobila za njihove privatne potrebe. Po toj osnovi društvo kao poslodavac obračunava radnicima mjesečni primitak u naravi u visini 20% mjesečne rate za operativni leasing, uvećane za porez na dodanu vrijednost te utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, od kojega obračunava i plaća predujam poreza na dohodak na propisani način. Društvo od radnika naknadno usteže iznos u visini obračunanih doprinosa iz plaće, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji se odnose na dio plaće u naravi ostvarene po toj osnovi. Postavljeno je pitanje može li društvo donijeti odluku da utvrđenu vrijednost primitka u naravi naplati obustavom iz neto plaće od radnika. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se primicima u naravi smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka odnosno plaće iz stavka 1. i 2. istog članka toga Zakona daju radnicima i drugim fizičkim osobama koje ostvaruju ...