Primili smo upit Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija (SEECEL) i Ministarstva poduzetništva i obrta koje je jedan od osnivača SEECEL-a vezan za oporezivanje primitaka u svrhu organiziranja stručnih skupova, sastanaka radnih skupina, sastanaka međunarodnog Upravnog vijeća, konferencije i slično kako bi se razmijenila znanja međunarodnih stručnjaka iz specifičnog stručnog područja koji su predviđeni ugovorom sklopljenim između Europske komisije i Ministarstva poduzetništva i obrta pri čemu se 85% sredstava financira iz proračuna Europske unije, a 15% iz proračuna Republike Hrvatske. Stručnjaci nisu zaposlenici SEECEL-a te za svoj rad u SEECEL-u ne dobivaju plaću već naknade koje se isplaćuju kao dnevnice, a koje služe pokrivanju troškova koje kao što su: smještaj, prijevoz i slično. Nastavno upućujemo i odgovaramo. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 143/14.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine uz propisane iznimke, u članku 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13.,125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14.; dalje u tekstu Zakon) dodana je nova točka 22. kojom se propisuje neplaćanje poreza na dohodak temeljem isplaćenih stipendija studentima ...