Na vaš upit u svezi poreznog tretmana primitaka po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje će finski državljanin ostvarivati izravno iz Finske nakon preseljenja u Republiku Hrvatsku čime će postati hrvatski rezident, a temeljem premija koje je za predmetnu fizičku osobu uplaćivao poslodavac i koje su bile oslobođene od oporezivanja, u nastavku odgovaramo: Člankom 8. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici po osnovi ugovora o osiguranju života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, osim ako su uplaćene premije bile porezno priznati izdatak. Nadalje, člankom 72. Zakona propisano je da se dohotkom od osiguranja smatraju: - uplaćene i porezno priznate premije ugovora životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a u slučaju otkupa polica životnog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja dohotkom se smatra obračunani iznos za isplatu po ugovoru osiguranja, ako je manji od ukupnih uplaćenih i porezno priznatih premija osiguranja, - primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak sukladno članku 9. točki 18. Zakona te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka ...