Postavili ste nam pitanja u svezi s obvezom obračunavanja poreza na dodanu vrijednost kod poreznog obveznika "M." koji se u okviru svoje djelatnosti bavi organizacijom prijevoza željeznicom. Porezni obveznik i Hrvatske željeznice sklopile su ugovor o komercijalnim uvjetima prijevoza robe željeznicom u kojem je porezni obveznik naveden kao korisnik prijevoza i platitelj vozarine. Dio robe za koju obavlja organizaciju prijevoza željeznicom ide u njegovo carinsko skladište tipa "A" i ostaje tamo dok ne pronađe kupca, dok dio robe ide izravno kupcu. Hrvatske željeznice ne zaračunavaju porez temeljem odredbe čl. 12., t. 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.). Prema vašim navodima porezni obveznik troškove prijevoza zaračunate od strane Hrvatskih željeznica uvećane za svoju proviziju zajedno u jednom iznosu pod nazivom "vozarina na domaćoj relaciji" (bez obzira što je u istom iznosu i dio vozarine na stranoj relaciji puta) zaračunava kupcu također bez obračuna poreza pozivajući se na odredbu čl. 12., t. 15. Zakona. Pitanje je treba li porezni obveznik zaračunati porez na vrijednost vozarine na domaćoj relaciji uključujući i pripadajuću proviziju temeljem odredbe čl. 5., st. 4., t. 2. Zakona ili se ...