Mišljenja.hr

Oporezivanje prijenosa nekretnina kao rezultat pripajanja društva izvršenog sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima

Datum objave: 08.05.2014., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/14-01/261

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži mišljenje o poreznom tretmanu prijenosa nekretnina uslijed izvršenja statusne promjene pripajanja sukladno članku 535. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 144/12. i 68/13.). Riječ je o pripajanju tri društva kćeri koja se nalaze u 100%-tnom vlasništvu Društva X. Društva kćeri u svojoj imovini dr..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak